Looir Biuro Rachunkowe

LOOIR
BIURO RACHUNKOWE
KANCELARIA
DORADZTWA
PODATKOWEGO

DORADZTWO PODATKOWE

KONSULTACJE I PORADY

Z uwagi na to, że głównym celem mojej działalności jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości usług, dbam o to, aby moi Klienci otrzymywali aktualne informacje o korzyściach lub zagrożeniach wynikających ze zmieniających się przepisów. W życiu bowiem jak i w działalności każdej firmy występują sytuacje, które wymagają porady u specjalisty. W ramach doradztwa można uzyskać u mnie poradę w zakresie między innymi: podatku VAT, ceł, spadków i darowizn, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych, prawa egzekucyjnego.

Konsultuję również w sprawach związanych z poprawnością prowadzenia lub sporządzania dokumentacji i rozliczeń podatkowych. Doradzam ponadto w związku z prowadzoną kontrolą jak również przygotowuję Klienta do złożenia wyjaśnień przed organem podatkowym, analizuję treść decyzji, protokołów z kontroli.

Ponadto:

 • Udzielam porad i opinii w zakresie obowiązków podatkowych.
 • Poszukuję obszarów, w których można zminimalizować obciążenia podatkowe Klienta.
 • Przygotowuję opinie prawne uwzględniające najnowsze orzecznictwo krajowe i zagraniczne.
 • Udzielam porad i opinii z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych.
 • Sporządzam umowy handlowe, a także na zlecenie Klienta analizuję zawarte już umowy.
 • Przeprowadzam na zlecenie wszelkie analizy ksiąg (tzw. audyt podatkowy) co pozwala unikać „niespodzianek”, które mogą pojawić się w przypadku ewentualnej kontroli.
 • Udzielam porad i opinii w przypadku upadłości, łączenia spółek, przekształceń lub podziału spółek.
 • Badam sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa) pod kątem nieprawidłowości lub np.: w związku z zamiarem kupna/sprzedaży spółki.
 • Dokonuję wyceny udziałów, np. na potrzeby zbycia udziałów spółki.
 • Sporządzam dokumentację podatkową w zakresie cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Pomagam w zakładaniu i rejestracji nowych firm czy spółek, jak również w aktualizowaniu wpisów w KRS, oraz prowadzę ich księgowość.

W swojej pracy wykorzystuję wysokie umiejętności negocjacyjne, kreatywność prawną, nabytą wiedzę i zdobyte już doświadczenie zawodowe, co łącznie pozwala mi wnikliwie, szybko i optymalnie rozwiązać problem Klienta.

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI, ZUS, SĄDEM

Na bazie wieloletniego doświadczenia zdobytego – zarówno w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Głównym Inspektoracie Celnym – jak również w trakcie prowadzenia Kancelarii, dostrzegam wiele wzajemnych sprzeczności wynikających z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce. Monitoruję najnowsze orzecznictwo ETS, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych i dochodzę do wniosku, iż brak jest w Polsce stałości prawa, co może u wielu osób budzić poczucie niesprawiedliwości społecznej i braku równości stron.

Mimo to zdaję sobie również sprawę, że sprzeczności o których mowa wyżej często przeradzają się w „problemy”, które w różnym stopniu i różnym czasie mogą dotknąć każdego kto zobowiązany jest lub był do zapłaty określonego podatku wymierzonego „niesprawiedliwą” decyzją podatkową.

Każdy więc może stanąć przed dylematem i będzie musiał dokonać wyboru – czy godzić się na wątpliwe decyzje organów podatkowych, które godzą w jego dobro, czy też podejmować się w profesjonalny sposób dialogu i wykazać organowi państwowemu na wadliwe stosowanie przezeń prawa, prowadząc do uchylenia wadliwej decyzji.

Z uwagi na te okoliczności, świadczę kompleksowe usługi pomocy prawnej w przypadku sporów z organami administracji państwowej w tym organami podatkowymi, zarówno w trakcie kontroli jak i postępowania podatkowego. Skutkiem tego jest przejęcie przeze mnie niemal w całkowity sposób kontaktów z administracją skarbową, co pozwala Klientowi na skoncentrowanie się na swojej bieżącej działalności. Zaznaczenia wymaga również fakt, że w postępowaniach prowadzonych przez organy skarbowe, ZUS, organy celne lub inne organy administracji państwowej w ramach zastępstwa procesowego działam nie tylko na terenie miasta Szczecin, a całego kraju.

Jeśli występuje taka konieczność lub potrzeba występuje również w imieniu Klienta przed sądem administracyjnym lub Naczelnym Sadem Administracyjnym broniąc jego interesów.
Ponadto dzięki moim partnerom (adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci), gwarantuję szerszą obsługę prawną podmiotów gospodarczych niż tylko podatki, jak również pomoc przy dochodzeniu roszczeń

Obszarem, w którym się specjalizuję są postępowania dotyczące dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – tzw. dochody nieujawnione.

Niezależnie od powyższego, prowadzę sprawy dotyczące podatków dochodowych osób fizycznych, osób prawnych, podatku VAT (od towarów i usług), sprawy prowadzone w postępowaniach egzekucyjnych, sprawy przeciw ZUS, organom celnym. W związku z tym namawiam serdecznie do korzystania z usług Mojej firmy zarówno w zakresie bieżącego doradztwa (pomocy prawnej) jak również i pomocy Kancelarii w toku wszczętych już postępowań lub kontroli.